Szpital prowadzi praktyki studenckie

Szpital prowadzi praktyki studenckie i staże zawodowe, pracuje z wolontariuszami, przygotowując ich do podjęcia zatrudnienia. Dla kadry zatrudnionej w Szpitalu organizowane są szkolenia wewnętrzne mające na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości  udzielanych świadczeń medycznych na rzecz Pacjentów.